Byggeweb Anbud
Byggeweb Anbud håndterer alle former for anbud digitalt
Det første digitale anbud i Norden ble gjennomført via Byggeweb og vi har siden håndtert adskillige anbud for både statlige, offentlige og private byggherrer. Når anbudsmaterialet målrettet distribueres direkte til leverandørene og tilbud sendes inn digitalt spares det tid og ressurser i tillegg til print- og distribusjonskostnader. Vår erfaring viser at det kan spares opp til 90 % av anbudskostnadene ved å gi de som skal levere tilbud adgang online via Byggeweb.

Hele løpet fra anbudsbeskrivelsen til offentliggjøringen av tilbudene som har kommet inn blir langt mer effektiv. Oppdragsgiver unngår å duplisere konkurransegrunnlaget siden det samles et sted, mens systemet automatisk gir beskjed til leverandørene om eventuelle endringer i konkurransegrunnlaget underveis. Leverandørene logger selv inn på anbudet der de kan se på, laste ned og printe de delene av konkurransegrunnlaget som er nødvendig for å lage et tilbud.
Fordeler
✔ Mer effektiv gjennomføring av alle former for anbud - også i fagentreprise
✔ Raskere adgang til alle dokumenter og tegninger overalt
✔ Sikker kommunikasjon i et brukervennlig og sikkert system
✔ Fleksibilitet i forhold til anbuds- og entrepriseform
✔ Nøyaktig oppsett og håndtering av innsendingskrav
✔ Lettere håndtering av endringer underveis
✔ Enkel og rask innsending av tilbud
✔ Sikkerhet for like vilkår blant alle leverandører
✔ Ingen unødvendig bruk av papir
✔ Krever ingen installasjon av ekstra programvare
✔ Overholder alle fastsatte standarder og lovgivning

Copyright © 1997-2015 Byggeweb A/S. Alle rettigheter forbeholdt.