Byggeweb Arkiv
Digital arkivering av byggesaken gir sikkerhet
Etter endt bygging kan alt materialet fra byggesaken med fordel oppbevares i Byggeweb Arkiv for framtidig dokumentasjon. I mange tilfeller kan veien til viktige dokumenter og saksnumre være lang, men med et digitalt arkiv er det mulig å arkivere, finne igjen og håndtere den samlede mengden dokumenter og tegninger fra en byggesak langt mer effektivt.

Ved å arkivere byggesakens materiale digitalt sikres man enkel adgang, kontroll og oversikt over alle data. Alt materialet som skal anvendes i forbindelse med drift, vedlikehold og bygningsendringer er fullt tilgjengelig for både interne og eksterne brukere. Med et veldokumentert arkiv står byggherren sterkt ved både 1 og 5 års ettersyn, siden alt materialet ligger i strukturert digital form med historikk på alle handlinger.
Fordeler
✔ Samler alle tegninger og dokumenter fra byggesaken ett sted
✔ Sikker oppbevaring og mulighet til å finne igjen bygningsdata øyeblikkelig
✔ Veldokumentert og sikkert datagrunnlag bl.a. ved 1 og 5 års ettersyn
✔ Kan legges til grunn for drifts- og vedlikeholdsplanlegging
✔ Frigjøring av intern lagringsplass


Copyright © 1997-2015 Byggeweb A/S. Alle rettigheter forbeholdt.