Byggeweb Capture
Registrering og bildedokumentasjon direkte på din smarttelefon
Det stilles stadig større krav til KS, tilsyn og mangelregistrering gjennom hele byggeprosessen samtidig som behovet for sikker dokumentasjon av utført arbeid også øker. Med Byggeweb Capture gjøres registrering og bildedokumentasjon på en enkel og effektiv måte. Du har alltid mobiltelefonen tilgjengelig og det er derfor lett å ta bilder underveis og kontinuerlig samle inn dokumentasjon. Byggeweb Capture er også en del av Byggeweb Mobil, som er en applikasjon til smarttelefoner og nettbrett.

Byggeweb Capture er et verdifullt verktøy for alle utførende parter som skal gjennomføre kontroller og dokumentere kvaliteten og omfanget av utført arbeid. Alle registreringer og bildedokumentasjonen overføres automatisk til Byggewebs plattform. Med Byggeweb Capture kan registreringer og bilder brukes konstruktivt underveis og til slutt bli en del av den samlede dokumentasjonen som et godt supplement til kontrollskjemaer.
Fordeler
✔ Enkel og effektiv registrering og bildedokumentasjon
✔ Velegnet til KS, tilsyn, mangelregistrering og annen dokumentasjon
✔ Bilder og tekst knyttes sammen allerede på byggeplassen
✔ Unngå å blande bilder fra forskjellige byggeprosjekter sammen
✔ Tekst og bilde tilknyttes riktig registrering direkte via smarttelefon eller nettbrett
✔ Bruk mindre tid på rutine- og administrativt arbeid
✔ Alle registreringer overføres automatisk til Byggewebs plattform
✔ Enkel generering av rapporter
✔ Sikker og god bildedokumentasjon for alt utført arbeid
✔ Kan brukes på iOS- og Android-baserte smarttelefoner og nettbrett


Copyright © 1997-2015 Byggeweb A/S. Alle rettigheter forbeholdt.