Byggeweb Prosjekt
Byggeweb Prosjekt sikrer optimal prosjektstyring på tvers
Byggeweb har gjennomført flere prosjekter i Norden enn noen andre leverandører og har mer enn 140.000 prosjektbrukere. Byggeweb Prosjekt er markedets mest utbredte og avanserte prosjektweb-løsning som sikrer en kontrollert og effektiv dokumentutveksling mellom byggeledelse, rådgivere og entreprenører, i tillegg til en sentral styrt dokumentfordeling og distribusjon som når helt ut på byggeplassen. Dette er grunnlaget for effektivt samarbeid og optimal deling av kunnskap på tvers av byggeprosjekt, geografi, fag- og virksomhetsgrenser.

Feil, ventetid og "flaskehalsproblemer" regnes for lekkasjetid i en byggeprosess. Tid er penger, og en av de viktigste årsakene til lekkasjer er mangelfull koordinering og samarbeid mellom de prosjekterende og de utførende parter. Byggeweb setter fokus på oppgaven det er å kvalitetssikre dokumentutvekslingen og skape bedre sammenheng i løpet av hele byggeprosessen. Hele byggesaken samles digitalt, strukturert og med historikk på alle handlinger - noe som gir et samlet resultat av et bedre byggeprosjekt med bruk av mindre penger.
Fordeler
✔ Nordens eneste 3. generasjons prosjektweb med målrettet prosjekt-
    kommunikasjon
✔ Byggherre og prosjektledelse får komplett overblikk over fremdriften i prosjektet
✔ Fleksibilitet i forhold til prosjektets størrelse, faseoppdeling og kompleksitet
✔ Raskereadgang til alle byggesakens tegninger og øvrige dokumenter overalt
✔ Effektiv og kvalitetssikret dokumenthåndtering samt målrettet distribusjon
✔ Potensielle "flaskehalser" og risiko for feil i byggeprosjektet reduseres
✔ Hele byggesaken samles digitalt, strukturert og med historikk på alle handlinger
✔ Ingen tidskrevende innsamling og sammenstilling av data ved overlevering
✔ Merkbare besparelser på tid, print- og distribusjonskostnader
✔ Krever ingen installasjon av ekstra programvare
✔ Støtter alle fastsatte standarder og lovgivning


Copyright © 1997-2015 Byggeweb A/S. Alle rettigheter forbeholdt.