Nyheter
09.12.2018 - Byggeweb 7.70 er nå tilgjengelig
Versjon 7.70 er en oppdatering som fokuserer på diverse feilrettinger på tvers av alle løsninger.

Byggeweb Generelt
Versjon 7.70 er en forholdsvis liten release, men inneholder en rekke mindre feilrettelser og forbedringer uten at disse nødvendigvis er veldig synlige for alle brukere.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
07.11.2018 - Byggeweb 7.69 er nå tilgjengelig
Versjon 7.69 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

Byggeweb Prosjekt
De nye viewerne har blitt ytterligere forbedret og justert i forhold til bruken i Byggeweb.

Byggeweb Generelt
Versjon 7.69 er en forholdsvis liten release, men inneholder en rekke mindre feilrettelser og forbedringer uten at disse nødvendigvis er veldig synlige for alle brukere.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
18.10.2018 - Byggeweb 7.68 er nå tilgjengelig
Versjon 7.68 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

Byggeweb Capture
I Byggeweb 7.68 fortsetter vi å forbedre Byggeweb Capture i kulissene.

I tillegg er det gjort noen mindre endringer i applikasjonen. Blant annet er det nå mulig å kunne laste opp tegninger med annen størrelse enn tidligere, og fortsatt beholde plasseringen til registreringene.

Byggeweb Prosjekt
De nye viewerne som ble introdusert i 7.66 har blitt ytterligere forbedret og justert i forhold til bruken i Byggeweb.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
23.09.2018 - Byggeweb 7.67 er nå tilgjengelig
Versjon 7.67 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

Byggeweb Capture
I Byggeweb 7.67 starter vi på en større jobb med Byggeweb Capture, men foreløpig kun i kulissene, for å få en enda bedre løsning.

I tillegg er det gjort noen mindre endringer i applikasjonen som vil kunne gjøre prosessen noe mindre rigid, og som vil kunne takle enda flere scenarioer. Dette gjelder både Capture-lister og Kontrollrunder.

Byggeweb Prosjekt
De nye viewerne som ble introdusert i 7.66 har blitt ytterligere forbedret og justert i forhold til bruken i Byggeweb.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
26.08.2018 - Byggeweb 7.66 er nå tilgjengelig
Versjon 7.66 inneholder flere store og små endringer på tvers av alle løsninger.

Byggeweb Prosjekt
Den største nyheten i Byggeweb 7.66 er muligheten for nye viewere som gjør at man ikke trenger Java (og dermed Internet Explorer). Vieweren vil fortsette å bli forbedret i tiden framover.

Noe som har vært savnet fra brukerne er en mulighet til å lettere identifisere hvem som har sendt en melding fra Byggeweb. Dette er nå endret slik at avsender vises med navn, selv om det fortsatt er do_not_reply@byggeweb.no som står som avsender av e-posten.

I det nye grensesnittet har det kommet enda flere nyheter. Blant annet er det nå mulig å flytte mapper ved hjelp av dra-og-slipp i mappe strukturen. I tillegg har vi laget en mulighet for å overvåke nye versjoner av en fil og muligheten for å laste ned en hel mappe (ikke inkludert undermapper) i en zip-fil med et klikk.

Byggeweb Capture
Det er nå mulig med multiredigering av registreringer på en 3-veis Capture-liste. F.eks. dersom du ønsker å endre status på flere registeringer samtidig.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
19.07.2018 - Byggeweb 7.65 er nå tilgjengelig
Versjon 7.65 inneholder flere store og små endringer, for som vanlig forbedres alle deler av Byggeweb-løsningen samtidig.

Byggeweb Prosjekt
Tidligere har det vært slik at alle brukere får varsel dersom fordeling av en fil endres, men nå er det mulig å kun varsle de brukerne som er tilknyttet de nye fordelingslistene som filene fordeles til.

Byggeweb Capture
På samme måte som i Byggeweb Prosjekt er det mulig å sende en invitasjon på nytt til brukere som ennå ikke har akseptert tidligere sendt invitasjon.

Innholdsfortegnelsen på Capture-rapporter som ble introdusert i forrige versjon har blitt forbedret og det er også mulig å velge om man vi ha med innholdsfortegnelsen i det hele tatt når man genererer rapporter.

Nå er det mulig for den enkelte brukeren å velge hvilke kolonner som vises i oversikten over registreringer på web. Dette gjelder da kun den aktuelle brukeren og påvirker ikke oversikten for andre brukere.

Byggeweb Mobil
Tidligere var det slik at endring av status på en registrering krevde noen klikk, men ved hjelp av sveiping gjøres dette nå mye enklere.
Vil du avvise en registrering sveiper du til venstre, og vil du godkjenne en registrering så sveiper du til høyre.

Det er nå mulig å be om lenke til nytt passord fra Byggewebs App.

Dersom en bruker ønsker adgang til en Capture-liste, så kan man nå be om adgang på samme måte som for Byggeweb Prosjekt.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
25.06.2018 - Byggeweb 7.64 er nå tilgjengelig
I versjon 7.64 inneholder i første rekke oppdateringer av Byggeweb Capture, men som vanlig forbedres alle deler av Byggeweb-løsningen samtidig.

Byggeweb Capture
En bruker kan nå be om adgang til en Capture-liste på samme måte som en bruker allerede kan be om adgang til et Prosjekt. Det er også mulig å justere varslingen slik at man kan får oversikt over endringer på registreringer som man selv har opprettet.

I forbindelse med oppsett av en liste er det også gjort forbedringer, både i forbindelse med opplasting av bilder og i forhold til oppsett av felter.

I Byggeweb Mobil er det nå også mulig å aktivere push-varslinger på telefonen slik at man blir varslet umiddelbart når man får tildelt en ny registrering. Det er også mulighet til å bruke flere filtre samtidig i visningen av listen.

Byggeweb Prosjekt
For å unngå misforståelser ved varslinger brukere sender, vises nå også tittelen på de brukerne som har registrert dette. Ønsker du å registrere en tittel, så gjøres dette via "Egne innstillinger" på Byggeweb Skrivebord umiddelbart etter innlogging.

Generelt
Det har generelt blitt gjort flere feilrettinger i alle produkter, inkl. også Byggeweb Mobil

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
03.06.2018 - Byggeweb 7.63 er nå tilgjengelig
I versjon 7.63 fortsetter vi med utrulling av ny, spennende funksjonalitet.

Byggeweb Prosjekt
Blant funksjonaliteten som har kommet til i denne versjonen, finner vi blant annet muligheten til å hente ute en lenke til en mappe i prosjektet. Bare høyreklikk på mappen så får du en link du kan kopiere inn i en e-post eller i et annet dokument.

Lenken gir brukerne selvfølgelig kun adgang til mappen dersom de har rettigheter til dette.

Løsningen husker også nå hvilken mappe du er plassert i dersom du bytter mellom de forskjellige modulene, så dersom du skal til Utgivelsesområdet for å sjekke noe så havner du tilbake i mappen du var i når du bytter tilbake til Arbeidsområdet.

Det har også blitt mulig å laste ned alle filer i en enkelt mappe i samme operasjon, i tillegg til feilrettelser og andre forbedreringer under panseret i løsningen.

Generelt
Det har generelt blitt gjort flere feilrettinger i alle produkter, inkl. også Byggeweb Mobil

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
13.05.2018 - Byggeweb 7.62 er nå tilgjengelig
I versjon 7.62 inneholder hovedsaklig feilrettelser og forbedringer, men også forberedelser til innføring av GDPR.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
24.04.2018 - Byggeweb 7.61 er nå tilgjengelig
I versjon 7.61 inneholder hovedsaklig feilrettelser og forbedringer, men også forberedelser til innføring av GDPR.

Byggeweb Prosjekt
Hovedfokus for versjon 7.61 når det gjelder Byggeweb Prosjekt har vært å fortsatt forbedre det nye re-designet av Byggeweb Prosjekt.

Fortsatt er det slik at vi gjenomfører en styrt utrulling av dette utseendet, og det vil derfor først bli introdusert i nye prosjekter.

Byggeweb Anbud
Anbudsplattformen blir stadig forbedret, blant annet for å kunne hjelpe anbudsadministrator i å gjennomføre et godt anbud.

Leverandørene i et anbud kan nå også bestemme om de vil gi sine underleverandører informasjon om det som skjer i Spørsmål og Svar inne i anbudet.

Generelt
Ellers så inneholder versjon 7.61 diverse feilrettelser i Byggeweb Capture og i Byggewebs App for Android-brukere. I tillegg er det diverse forbedringer i andre grunneleggende deler av løsningen.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
05.04.2018 - Byggeweb 7.60 er nå tilgjengelig
I versjon 7.60 fortsetter vi med utrulling av ny, spennende funksjonalitet.

Byggeweb Prosjekt
I versjon 7.60 fortsetter vi forbedringer av det nye utseendet Byggeweb Prosjekt. Dette inkluderer både feilrettelser og synlige forbedringer, men også mye funksjonalitet i deler av løsningen som ikke er synlig for brukerne ennå.

Fortsatt er det slik at vi gjenomfører en styrt utrulling av dette utseendet, og det vil derfor først bli introdusert i nye prosjekter.

Generelt
Ellers så inneholder versjon 7.60 diverse feilrettelser i Byggeweb Anbud og Byggeweb Capture i tillegg til andre endringer "under panseret" for å gjøre klart for nye og spennende funksjoner i framtidige versjoner.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
13.03.2018 - Byggeweb 7.59 er nå tilgjengelig
I versjon 7.59 starter vi med utrulling av ny, spennende funksjonalitet.

Byggeweb Prosjekt
I versjon 7.59 introduserer vi et nytt utseende til Byggeweb Prosjekt. Det nye utseendet vil inneholde mye funksjonalitet fra "Quick Search", men også andre endringer for en mer brukervennlig løsning.

Dette inkluderer blant annet muligheter for mer brukertilpasninger av løsningen samt høyreklikk-funksjonalitet på både mapper og filer.

I første omgang ønsker vi en mer styrt utrulling av dette utseendet, og det vil derfor først bli introdusert i nye prosjekter.

Generelt
Ellers så inneholder versjon 7.59 diverse feilrettelser i Byggeweb Anbud og Byggeweb Capture i tillegg til andre endringer "under panseret" for å gjøre klart for nye og spennende funksjoner i framtidige versjoner.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
14.02.2018 - Byggeweb 7.58 er nå tilgjengelig
I versjon 7.58 har vi adressert diverse mindre feilrettelser og justeringer av løsningen.

Generelt
Det er feilrettelser og Byggeweb Prosjekt og Byggeweb Anbud som er hovedfokus i denne versjonen, i tillegg til diverse større og mindre endringer "under panseret" for å gjøre klart for nye og spennende funksjoner i framtidige versjoner.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
01.02.2018 - Quick Search kommer!
I forbindelse med release av 7.57 har vi gjort klart for utrullingen av "Quick Search"-grensesnittet til alle prosjekter i Byggeweb.

Med "Quick Search" og "Smart Tagging" kan du gjøre det enklere å finne fram i store datamengder, som gjør at løsningen bedre møter nettopp dine behov og støtter dine prosesser samtidig som du sparer tid og skaper mer verdi i byggeprosjektet.

Du vil finne følgende nye funksjonalitet:

Ny søkefunksjon
Nå kan du gjøre fritekstsøk på tvers av metadata, filer og mapper. Du kan filtrere på alle typer metadata og lagre filteret til senere bruk.

Du kan også legge til tags på dine filer og mapper.

Ny høyreklikk-meny
Vi har supplert de kjente knappene fra verktøylinjene på toppen i løsningen med en høyreklikk-meny. Du kan derfor nå enkelt og raskt høyreklikke på en eller flere filer i stedet for å bruke verktøylinjene.

Ny visning av filinformasjon
De kjente funksjonene fra filinformasjonsdelen i bunnen av skjermbildet finnes nå på høyre side og inneholder preview, åpning av fil og alle metadata ++. Det betyr at du har alle funksjoner samlet og dermed bedre overblikk og færre klikk.

Fra 5. februar er de nye funksjonene klare til bruk for alle våre kunder
29.01.2018 - Byggeweb 7.57 er nå tilgjengelig
I versjon 7.57 introduserer vi en rekke nye funksjoner og forbedringer, med fokus på Byggeweb Prosjekt og det nye "Quick Search"-grensesnittet.

Byggeweb Anbud
Fra 4/2 vil anbudsprosedyrene "Anbud med forhandling" og "Anbud med konkurransepreget dialog" være tilgjengelige som en del av versjon 7.57.

Dette er anbud som da, på tilsvarende måte som andre anbudsformer i Byggeweb, kan gjennomføres med eller ute prekvalifikasjon. Etter en prekvalifikasjon gjennomføres det en innledende innsending, og deretter blir anbudet svært fleksibelt med mulighet for gjennomføring av flere dialog- og forhandlingsrunder før man kommer fram til det beste mulige resultatet

Byggeweb Prosjekt
"Quick Search" er nå klart til å gå fra beta til standard, så 5/2 endrer Byggeweb utseende og får mer funksjonalitet.

Generelt
Ellers så inneholder 7.57 flere mindre forbedringer og feilrettelser i Byggeweb Capture på web og mobil.

Logg inn og se en mer detaljert oversikt under
Support/Byggeweb oppdateringer.
Har du spørsmål eller vil du vite mer? Kontakt oss på support@byggeweb.no eller på telefon 67 81 71 00.
Se eldre nyheter i nyhetsarkivet til venstre.
Mer info

Copyright © 1997-2015 Byggeweb A/S. Alle rettigheter forbeholdt.